جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

کسب چهار افتخار برای شبکه آفتاب در جشنواره ملّی فانوس - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب چهار افتخار برای شبکه آفتاب در جشنواره ملّی فانوس

کسب چهار افتخار برای شبکه آفتاب در جشنواره ملّی فانوس

کسب چهار افتخار برای شبکه آفتاب در جشنواره ملّی فانوس

به گزارش روابط عمومي صداوسيماي استان مركزي، در اختتاميه دومين جشنواره ملّي فانوس در شهر بندرعباس، اثر « بابايي» به كارگرداني جناب آقاي مظفر حسينخاني از توليدات سيماي شبكه آفتاب، موفق به كسب تنديس بهترين فيلم مستند و ديپلم افتخار - قطعه « مرز كمانگيران » به خوانندگي جناب آقاي ياسر اسماعيلي از توليدات واحد موسيقي صداوسيماي استان مركزي موفق به كسب تندیس بهترین اثر موسیقیایی با کلام و دیپلم افتخار - نمايش راديويي « فرمانده » به تهيه كنندگي و كارگرداني جناب آقاي سيّد محمد محمّدي از توليدات صداي شبكه آفتاب موفق به كسب رتبه دوم و ديپلم افتخار و همچنين در بخش نمايش نامه نويسي، اثر« شبي در اين حريم زنانه »به نويسندگي جناب آقاي سيد محمد محمدي موفق به كسب رتبه دوم و ديپلم افتخار گرديدند.