جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

کسب و کارهای کوچک نهادینه کردن اقتصادمقاومتی در کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب و کارهای کوچک نهادینه کردن اقتصادمقاومتی در کشور

کسب و کارهای کوچک نهادینه کردن اقتصادمقاومتی در کشور

کسب و کارهای کوچک نهادینه کردن اقتصادمقاومتی در کشور

مهدوی هزاوه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان در نشست خبری گفت : ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و حمایت مالی ازآنها به عهده این مرکز است.

وی افزود : برای پویایی اقتصاد کشور باید ظرفیت های موجود در کارآفرینی حمایت شود و این تسهیلات درسه بخش خدمات کشاورزی و صنعت به منظور ایجاد کسب و کار اعطاء می شود.

مهدوی هزاوه با اشاره به اینکه در سه سال گذشته با اعطای تسهیلات قرض الحسنه دراستان برای 3 هزار و 600 نفر شغل ایجاد شده است گفت : این مرکز رتبه پنجم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.

وی گفت : درمجموع برای اشتغالزایی در استان 2 هزار و 600 فقره تسهیلات پرداخت شده است.