کرونا، ویروس هزار چهره

 

 

 

ویروس هزار چهره کرونا این روزها چهره ی متفاوتی به بیمارستانهای استان مرکزی بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ کرونا ویروس اواخر بهمن ماه وارد کشور و ۳۱ بهمن ماه ۹۸ اولین موارد در استان قم مشاهده شد و استان مرکزی بعد از استان قم، دومین استانی بود که ابتلا به کوید ۱۹ را در روز اول اسفند ماه اعلام کرد.

با وجود اینکه استان مرکزی جزو اولین استان‌هایی است که ابتلا به کرونا ویروس داشت، اما خوشبختانه با همدلی مردم و مسئولان این ویروس مدیریت شد، اما با کاهش حساسیت مردم دوباره ابتلا به کرونا در این استان اوج گرفت و وضعیت اراک قرمز و چند شهردیگر زرد شد.


دانلود