جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کاشت نهال در اراضی بیابانی توسط دوستداران طبیعت - نمایش محتوای خبر

 

 

کاشت نهال در اراضی بیابانی توسط دوستداران طبیعت

کاشت نهال در اراضی بیابانی توسط دوستداران طبیعت

کاشت نهال در اراضی بیابانی توسط دوستداران طبیعت

دوستداران محیط زیست شهرستان ساوه با حضور در اراضی بیابانی اقدام به کاشت نهال کردند.

این افراد با بیان اینکه برای کاشت نهال آمدند ، هدف را برای استفاده خود و آیندگان از محیط زیست زیبا، رضای خدا ، کمک به طبیعت کشور و طبیعت دوستی عنوان کردند.

این دوستداران طبیعت بیش از 150 اصله نهال اسفناج وحشی که برای رشد به آب کم نیاز دارد را کشت کردند.

این افراد در قالب یک سازمان مردم نهاد 175 نفره ، در آخرین برنامه خود در طرح سر شماری گونه های جانوری منطقه حفاظت شده هفتاد قله نیز شرکت کردند.

یکی از این حافظان محیط زیست گفت : یک سازمان مردم نهاد به نام دوستداران و حافظان طبیعت برای شرکت در اینگونه برنامه ها تاسیس کردیم.

بهرامی با بیان اینکه تا کنون کارهای همچون تیمار حیوانات ، نصب تابلوهای شکار ممنوع ،جمع اوری زباله ها و کاشت نهال در اراضی بیابانی انجام دادیم ، افزود : در برنامه بعدی کاشت درخت در کوهستان های ساوه را داریم.

رییس منابع طبیعی ساوه با بیان اینکه این شهرستان دارای 80 هزار هکتار اراضی بیابانی است ، گفت : متاسفانه با بروز خشکسالی روند بیابانی شدن در این شهرستان شدت گرفته است.

پاژنامه با بیان اینکه حافظان و دوستداران طبیعت به یاری منابع طبیعی آمدند ، افزود : در سال جاری این حافظان دو هزار اصله نهال آتریپلکس (اسفناج وحشی) کشت می کنند.

وی همکاری بعدی این دوستداران طبیعت با منابع طبیعی را جنگل کاری از نوع بادمچه یا بادام کوهی در مساحت هشت هکتار اطراف دریاچه سد ساوه عنوان کرد.

وی اضافه کرد : در سال جاری در شهرستان ساوه حدود ژانصد هکتار طرح بیابان زدایی اجرا شده است.