جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده

کارگروه تخصصی بانوان و خانواده

در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده  به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برایایجاد اشتغال به عنوان اولویت امور تاکید شد.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار در این کارگروه گفت : ایجاد کار آفرینی برای زنان سرپرست خانوار باید با کمک همه دستگاهها انجام بشه و بانوان باید  از استعدادهای خود استفاده کنند.

حسن بیگی به اجرای دقیق طرح حمایت و ایجاد کسب و کار زنان سرپرست خانوار در استان تاکید کرد.

فرجی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هم با اشاره به اینکه این طرح دو ماه دیگه در استان اجرا می شود تهیه طرح شناسنامه و سلامت زنان را از دیگر کارهای اجرایی این اداره کل عنوان کرد.