رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی- آشتیان - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی- آشتیان

کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی- آشتیان

کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی- آشتیان

 

کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی- آشتیان تشکیل شد.

در کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی آشتیان ضمن هماهنگی برای اجرای برنامه های هفته معلم ، برپایی نمایشگاه آثار شهید مطهری ، نشست کتابخوان ، بازدید از موزه  و پخش فایلهای صوتی شهید مطهری در مدارس به تصویب رسید