جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

کارگروه بررسی وضعیت شیوع بیماری دامی تب برفکی - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگروه بررسی وضعیت شیوع بیماری دامی تب برفکی

کارگروه بررسی وضعیت شیوع بیماری دامی تب برفکی

کارگروه بررسی وضعیت شیوع بیماری دامی تب برفکی

 

استاندار در کارگروه بررسی وضعیت شیوع بیماری دامی تب برفکی در استان گفت : دستگاه های اجرایی  باید برای جلوگیری از شیوع این بیماری همه توان خود را بکار بگیرند.

زمانی قمی افزود : انتشار ویروس این بیماری سبب زیان های اقتصادی به دامداران و چرخه اقتصادی می شود.

ابراهیمی کارنامی دبیر کارگروه هم رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی برای کنترل بیماری تب برفکی در دامداری های استان رو ضروری دانست.