رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

کارگران بازوان توانمند رونق تولید و شکوفایی اقتصادی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگران بازوان توانمند رونق تولید و شکوفایی اقتصادی کشور

یازدهم اردیبهشت مصادف با روز جهانی کار و کارگر است ، کارگرانی که نقش مهمی در تحقق شعار رونق تولید در کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک ،  300 هزار کارگر در بیش از 3 هزار واحد صنعتی استان مرکزی مشغول به کارند .
کارگرانی که موتور محرک اقتصادی کشورند و تحرک و پویایی و رشد و توسعه اقتصادی مرهون مجاهدت و تلاش شبانه روزی آنان در عرصه تولید است .
روز جهانی کارگر فرصتی برای قدرشناسی از زحمتکشانی است که چرخهای تولید و توسعه را به حرکت در می آورند.