جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه استفاده از ظرفیت‌های ذهنی اراک برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه استفاده از ظرفیت‌های ذهنی اراک برگزار شد

کارگاه استفاده از ظرفیت‌های ذهنی اراک برگزار شد

کارگاه استفاده از ظرفیت‌های ذهنی اراک برگزار شد

کارگاه آموزشی استفاده از ظرفیت‌های ذهنی و شناخت خودآگاهی ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز اراک برگزار شد.

کارگاه آموزشی استفاده از ظرفیت‌های ذهنی و شناخت خودآگاهی  ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز اراک و با هدف آشنایی کارکنان با مفاهیم خودآگاهی، مهارت‌های ارتباطی، توانمند سازی در این زمینه و ارتقای مهارت‌های روابط بین فردی و تشخیص میزان هوش و استفاده از ظرفیت‌های مثبت افراد در اراک برگزار شد.

عضو هیات علمی رشته روانشناسی و مدرس کارگاه با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های مغزی گفت: افرادی مانند انیشتین از 70 درصد ظرفیت مغزی خود استفاده می‌کردند، اما افراد عادی با همین چالش‌های روزمره تنها از 5 تا 15 درصد ظرفیت مغزی خود استفاده می‌کنند.

حسن شفیعی افزود: این تمرینات برای هر یک از نیمکره‌ها متفاوت است و چون انسان‌ها بر اساس ویژگی‌های ذاتی خود دارای غلبه مغزی بوده، تقویت یک نیمکره منجر به رشد نیمکره بعدی نیز می‌شود.

مدرس کارگاه به تفکر سیستمی و تصمیم با تمام ظرفیت ذهنی با معرفی سه گروه از تکنیک‌های فکری برای خلاقیت و تصمیم‌گیری اشاره کرد و افزود: دسته‌ای با نام طوفان فکری وجود دارد که بر اساس سعی و خطا به راه‌حل می‌رسد، دسته دیگر که چپ مغزانه است بر اساس تعیین گزینه‌ها و مسیرهای دستیابی به آن‌ها عمل می‌کند.

وی تصمیم‌گیری در ذهن زنان و مردان را متفاوت دانست و گفت: در مردان چند فاکتور محدود ولی به‌طور عمیق بررسی می‌شود، اما در ذهن زنان تعداد معیارهای مورد بررسی بیشتر ولی این تحلیل در سطح کمتری انجام می‌شود.

مدرس کارگاه ادامه داد: خداوند بین دو نیمکره مغز زنان 30 درصد رشته‌های بیشتری قرار داده است، به همین دلیل در مواردی که نیاز به ارتباط بهتر میان دو نیمکره باشد، زنان عملکرد قوی‌تری دارند، در حالی که مردان بر موضوع خود پافشاری می‌کنند.

شفیعی ادامه داد: خودآگاهی، توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت و توانای‌ها، ناتوانایی‌ها می‌باشد، بهترین روش برای قوی کردن خودآگاهی آن است که یاد بگیریم از نقاط قوت و توانایی‌های خود استفاده کرده تا نقاط ضعفمان را بهبود بخشیم.

وی افزود: خودآگاهی یعنی آگاهی یافتن و شناخت اجزای وجود خود از نظر جسمانی، احساسات، افکار رفتار، اهداف و نقاط قوت و ضعف می‌باشد که بهترین روش برای قوی کردن خودآگاهی استفاده از نقاط قوت و توانایی‌های خود برای برطرف کردن نقاط ضعف است.