جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

کاردرمانی عاملی اساسی در بازگشت بیمار به زندگی عادی است - نمایش محتوای خبر

 

 

کاردرمانی عاملی اساسی در بازگشت بیمار به زندگی عادی است

کاردرمانی عاملی اساسی در بازگشت بیمار به زندگی عادی است

کاردرمانی عاملی اساسی در بازگشت بیمار به زندگی عادی است

کاردرمانی عاملی اساسی و مهم در بازگشت بیمار به زندگی عادی است و نقش مهمی در آمادگی فرد برای برخوردهای عادی در جامعه دارد، معادل واژه انگلیسی آکوپیش نالتراژی و واژه یونانی ایربوتراژی است.

البته ترجمه فارسی کاردرمانی، برگردان خوبی نیست، زیرا طبق نظر متخصصان این رشته،  عبارت مذکور نشان دهنده ماهیت اصلی و نوع فعالیت آن نیست تا جایی که در برخی مواقع این مراکز برای عده‌ای با مراکز کاریابی وابسته به وزارت کار اشتباه گرفته می‌شود.

تعداد زیادی از کلینیک‌های کاردرمانی بخش خصوصی در سطح شهر اراک موجود است، اما آنچه که مهم است اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم برای درک از این نوع درمان و تفکیک آن از سایر موارد موازی است.

کاردرمانی با رشته فیزیوتراپی نیز تفاوت‌های اساسی دارد، اما متأسفانه برخی فکر می‌کنند که این دو یکی است.

اساس کار در فیزیوتراپی با تحریکات الکتریکی و دستگاه‌های مخصوصی است که بیماران آن را به وضوح حس می‌کنند و بیشتر بیماران پس از تجربه یک ضایعه سخت برای تمرین کردن و به حرکت در آوردن قسمت‌هایی از بدن که از تحرک افتاده به این مراکز مراجعه می‌کنند.

این در حالی است که پایه فعالیت در رشته کاردرمانی بهبود حس،‌ قدرت عضلانی و ایجاد بستر لازم برای تجربه دوباره زندگی عادی بیماران است.

در کاردرمانی فرد در نهایت به استقلال لازم برای انجام فعالیت‌های خود خواهد رسید و وابستگی‌اش به دیگران در  انجام کارهای شخصی یا حتی شغلی روزانه آن قدر کاهش می‌یابد که در نهایت خود فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد و به نوعی به عملکرد قبل از آسیب یا ضایعه‌اش دست می‌یابد.

در این رشته بر اساس کار بر فعالیت‌های درمانی است که فرد به قدرت قبل از ضایعه خود نزدیک می‌شود.