رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

کارآوا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کارآوا

Loading the player...

 

یکی از ویژگی های بومی جامعه ایرانی، آوازهای عامیانه ای که به صورت تکی یا دسته جمعی هنگام کارکردن خوانده می شود. این آواها بهانه ای است تا با بیان جملات موزون و مضامین عاشقانه و دلتنگی ها، سختی کار روزانه را کاهش دهند

مهمترین کارآوا ها در استان مرکزی، آواهای مرسوم در هنگام قالی بافی، آواهای چوپانی، دروکردن، نمدمالی و ... که بسیاری از آنها منسوخ شده است و آثار بسیار اندکی از آنها به جای مانده.