جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

چهار روز تا حماسه اربعین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

چهار روز تا حماسه اربعین

عده‌ زیادی از زائران قدم در مسیر عاشقی گذاشتند تا در روز اربعین به اقیانوس عظیم عاشقان حسین در کربلا بپیوندند و عده‌ای هم خدمت به زائران را چاره دلتنگی حضور کردنداشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __