چهارشنبه سوری اشتیان

آیین های چهارشنبه آخرسال در اشتیان

يكي از آيين‌هاي ايراني كه ساليان بسيار طولاني در قلمرو فرهنگي ايران برگزار شده است، آيين چهارشنبه آخرسال است

آیین شال اندازی: در بسياري از روستاهاي استان مركزي رسم است جواناني كه نامزد دارند از روي بام خانه دختر، شال خود را پايين مي‌اندازند و دختران در گوشه شال، شيريني و تخمه مي‌پيچند. اين رسم را شال‌اندازي مي‌گويند.

آیین قاشق زنی: قاشق زنی از ديگر رسم‌هاي چهارشنبه آخرسال است كه مردم و بعضا كودكان، كاسه و قاشق را به هم كوبيده و در پشت در پنهان مي‌شوند. صاحبخانه نيز تخم‌مرغ يا تنقلاتي داخل كاسه مي‌گذارد.

آیین کوزه اندازی: در شهرستان آشتيان از توابع استان مركزي، مرسوم است كه كوزه‌اي خالي را از بالاي بام در شب چهارشنبه آخرسال به پايين مي‌اندازند. اهالي اين كار را به اين نيت انجام مي‌دهند كه قضا و بلاي خانه و اهل آن با شكستن كوزه از خانه بيرون برود.

قاشق زنی: یکی دیگر از رسم‌هاي چهارشنبه آخرسال در آشتيان، رسم قاشق زني است كه در اين رسم عمدتا دختران، چادري به سر كرده و بر در خانه اهالي محل رفته و با قاشق به كاسه مي‌كوبند. صاحب خانه كه مقصود آنان را خوب مي‌داند، به آنها آجيل و شيريني‌ مي‌دهد.

در شهر آشتيان، ضمن پختن آش چهارشنبه آخرسال ، در هر خانواده متناسب با شرايط خود دو مجسمه آدم از خمير به صورت مرد و زن مي سازند سپس آش رشته اي که در آن هر نوع بنشن وجود داشت، بار مي گذاشتند و آدم خميري را در آن آش مي انداختند و مي پختند. پس از پخته شدن آن دو مجسمه را در کاسه اي مي گذاشتند و به لب نهر مي بردند و به آب مي انداختند، تا بدين وسيله به اعتقاد خود، قضا و بلا را از خانه دور کرده باشند.  

 

Kaywords: Ashtian City, CharShanb e Sori, Qashoqzani, Koze andazi

 

Loading the player...