سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

چهارشنبه آخرسال وتمهیدات نیروی انتظامی برای تعطیلات نوروز - نمایش محتوای خبر

 

 

چهارشنبه آخرسال وتمهیدات نیروی انتظامی برای تعطیلات نوروز

 

 

 


گفتگوی ویژه خبری – چهارشنبه آخرسال وتمهیدات نیروی انتظامی برای تعطیلات نوروز


خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخرسال، آزار و اذیت مردم است.

هرسال در روزهای پایانی اسفند ماه و همزمان با آخرین چهارشنبه‌ سال شاهد اقدامات ناگواری ازسوی عده‌ای از جوانان هستیم که به دلیل ناآگاهی یا سهل انگاری جان خود ودیگران رابه خطرانداخته وموجب بروزحوادث دلخراشی می شوند.

برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی پلیس همواره در کنار مردم بوده و معتقد است که شادی‌ها نباید از خطوط قرمز خارج باشند و به همین دلیل توصیه می‌کنند والدین در جشن‌های پایان سال در کنار فرزندان خود باشند و از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

همانگونه که همه می دانند ومسئولان،پلیس ورسانه ها هرسال دراین ایام هشدارمیدهند خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخرسال، آزار و اذیت مردم است، ودرصورت بروزحوادث با این افراد به شدت برخورد کرده و در صورت مشاهده تا پایان سال این متخلفان میهمان پلیس خواهند بود.

باوجود تاکیدات بسیارچراهرسال شاهد خسارات جانی ومالی ناشی ازبازی بامواد محترقه وآتش زا در نقاط مختلف کشورهستیم ؟

چراوالدین که ازعواقب ناگواربازی با مواد آتش زا آگاهند برای حفظ جان فرزندانشان مانع وقوع اینگونه حوادث نمی شوند؟

وظیفه پلیسی برای کنترل بهتراوضاع دراین روزهای پایان سال چیست؟ نیروی انتظامی چه تمهیداتی رابرای حفظ جان مردم ،کنترل امنیت درجامعه و ایجاد سهولت درترددهای جاده ای استان مرکزی اندیشیده است؟

در آخرین برنامه گفتگوی ویژه خبری درسال 92 ضمن دریافت پاسخ این سوالات وچندپرسش دیگر، توصیه های پلیس به مردم ومسافران را نیز از زبان میهمان و کارشناس برنامه دریافت خواهیدکرد.


سوالات:

_برای پیشگیری ازحوادث،انفجار و آتش سوزیها دراین روزهای پایانی سال بویژه چهارشنبه آینده پلیس چه برنامه ای را تدارک دیده است؟

_خط قرمز پلیس دراین روزها و شبها چیست؟

_باتوجه به اینکه هرسال پلیس اقدامات ویژه ای رادراین روزها اجرامی کندارزیابی شما ازنقاط قوت وضعف وبازدارندگی اقدامات پلیس چیست؟

_همکاری مردم ووالدین جوانان باپلیس چگونه بوده وچه نقشی در کاهش آمارحوادث داشته است؟

_ اجرای کارهای فرهنگی و نشست های تعاملی با سازمان ها ، ادارات خدماتی، امدادی و فرهنگی چقدردرپیشگیری ازحوادث وفرهنگسازی دراین زمینه موثراست وتاکنون پلیس دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

_به جز چهارشنبه آخرسال، پلیسی برای کنترل وحفظ امنیت درون وبرون شهری چه طرح وبرنامه ای دارد؟

_ چند واحد گشتی امنیت تعطیلات نوروزی رابه عهده دارند ودرصورت نیاز مردم چگونه می توانند با این واحدها ارتباط برقرارکرده وتعامل کنند؟

_ برای راهنمایی، هدایت و تامین امنیت مردم، پلیس در تفرجگاه ها، پارکها و دیگر نقاط حساس چه طرح وبرنامه ای دارد؟

_با توجه به ترافیک شدید درروزهای آخرسال وحادثه خیز بودن محورهای مواصلاتی استان پلیس راه ازکی طرح کنترل نوروزی را آغاز کرده ودراجرای بهتروظایف آیا از بالگرد به منظور کنترل ترافیک در محورهای مواصلاتی استفاده خواهد شد؟

_بجزمواردایمنی وامنیتی پلیس درزمینه امنیت اخلاقی درتعطیلات امسال چه برنامه ای دارد؟

_حمل ونقل اثاث منزل درزمان تعطیلات درچه صورتی امکان پذیراست؟

_مردم برای ترک منازل ورفتن به مسافرت چه اقداماتی راباید انجام دهند ودراین روزها آیا طرح پلیس محله درشهرها اجرامی شود یا نه؟ توصیه ای دراین زمینه دارید؟

===========================================