چهارسوق همدلی

 

سیمای شبکه آفتاب در تابستان 94 با سری جدید برنامه ی خانواده محور "چهار سوق همدلی" هر شب به مدت یک ساعت مهمان شب های گرم تابستان مردم استان می باشدجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __