رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

چند اصطلاح محلاتی - نمایش محتوای صدا

 

 

چند اصطلاح محلاتی

چند اصطلاح محلاتی

 

چند اصطلاح محلاتی


محلات از شهرها بسیار قدیمی استان مرکزی است که برخی مناطق آن به دوران ساسانی و سلوکی بر می گردد. و مردم فارسی را با لهجه منحصر به فردی صحبت می کنند.

این برنامه برخی اصطلاحات را در زبان مردم محلات بیان می کند. همانند:

غول= گود و چالو، قورت آمدن=پزدادن، کرچل= پوسته و باقی مانده گندم پاک کرده، لیز لیزو= سّرسره

کلیدواژه ها:

اصطلاحات محلاتی، استان مرکزی. زبان مردم محلات


Kay words:

Terms of Mahallat, Markazi province, dialect of Mahallat people