چراغانی بازار اراک در نیمه شعبان

 

تزئین و چراغانی بازار تاریخی اراک در آستانه نیمه شعبان