رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

پیکر تراشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیکر تراشی

   مدت ویدئو : 2:01                                   

  از چوب بیش از 15 هنر و صنعت منشعب می شود که منبت، معرق، گل چینی، مشبک و پیکر تراشی از آنجمله است.

پیکرتراشی هنری است که استاد شهاب هم دارد با این تفاوت که او جانهای پنهان را زنده تر می کند و از ویژگیهای ظاهری خود چوب برای تراش آن استفاده می کند و در ساخت قطعات چوبی از هیچ رنگی استفاده نمی کند و قادر بدست طبیعت است. هنر پیکرتراشی بر پایه ادبیات و فرهنگ اسلامی است. در بین این آثار شعرا، مفاخر و مشاهیر هم دیده می شوند. در این هنر از بیش از 100 نوع ابزار استفاده می شود.

کلمات کلیدی:هنر مند– هنر– منبت– معرق– مشبک– پیکرتراشی– قطعات چوبی-

Wooden parts 

 

     

   
" در نگاه بیشتر ببینید "