جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان - نمایش محتوای خبر

 

 

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان

 

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با  توانمند سازی زنان در معرض آسیب

درنشست تخصصی اعضای کمیته آسیب های اجتماعی بانوان استان، طرح توانمند سازی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب بررسی شد.

 در این نشست مقرر شد در صورت تصویب طرح در کارگروه بانوان و خانواده برای تامین اعتبار به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام شود

 فرجی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دراین نشست از دستگاه های مرتبط با امور زنان خواست با تجمیع  خدمات خود خدمات جامع و کاملتری به زنان در معرض آسیب ارائه داد.