جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

پیرمردی که می دوید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیرمردی که می دوید

 

 

پیرمردی که می دوید

حاج علی اصغر پیرمردی از اهالی روستای ورآباد شهرستان خمین است که سنش را نمی داند ولی زمان احمد شاه را به یاد دارد. گوشهایش بخوبی نمی شنود و چشمهایش کم سو شده است ولی زوربازوی خوبی دارد. حاج عبدلله کشاورزی هم می کند گاهی اوقات مسیر روستای ورآباد تا خمین را پیاده روی می کند. سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی چند سوره قرآن از حفظ است و گاهی اوقات با پسر عمه اش که تقریبا هم سن و سال خودش است مشاعره می کند . همسرش هر روز آبگوشت دو وعده ای بار می گذارد. می گوید نمی داند ساندویچ چیست. رمز سلامتی حاج علی اصغر غذای سالم و تنفس هوای پاک روستاست.

کلمات کلیدی: سبک زندگی– زندگی ایرانی- زندگی سالم - پیرمردی که می دوید – غذای سالم – هوای پاکیزه

The  old  man  ran