رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پیام تبریک استاندار مرکزی - نمایش محتوای خبر

 

 

پیام تبریک استاندار مرکزی

پیام تبریک استاندار مرکزی

پیام تبریک استاندار مرکزی

 

استاندار هم با تبریک نوروز باستانی به مردم استان بر رونق اقتصاد و تولید تاکیدکرد و از همه مردم و مسولان خواست تا در این امر دولت را یارای کنند.