جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

پیام استاندار به مناسبت هفته تعاون - نمایش محتوای خبر

 

 

پیام استاندار به مناسبت هفته تعاون

پیام استاندار به مناسبت هفته تعاون

پیام استاندار به مناسبت هفته تعاون

استاندار مرکزی در پیامی هفته تعاون را به تعاونگران استان تبریک گفت

در این پیام آمده است  تعاونیها می توانند با سرمایه گذاریهای خرد به سرمایه های بزرگ و سود آور تبدیل شوند که موجب افزایش قدرت اقتصادی خانواده می شود

استاندار در این پیام آورده است تعاونیها زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مسئله خصوصی سازی گسترش می دهند توانمندی و رقابت پذیری آنها خصوصا تعاونیهای دانش بنیان می تواند ضمن تقویت وضعیت اقتصادی داخلی به رشد و توسعه امور اقتصادی کمک کند .