رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیاده روی خلیج فارس تا خلیج گرگان در ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

پیاده روی خلیج فارس تا خلیج گرگان در ساوه

شناسه : 333721602

پیاده روی خلیج فارس تا خلیج گرگان در ساوه

پیاده روی خلیج فارس تا خلیج گرگان در ساوه

آقای نجفی با هدف حمایت ازکودکان بی سرپرست و بد سرپرست از خلیج فارس تا خلیج گرگان را پیاده روی می کند

وی که پیاده از از قشم و سپس بندرعباس راه افتاده ودر مسیرش به ساوه رسیده،قصد دارد تا خلیج گرگان  دریای خزر را پیاده طی کند.

آقای نجفی گفت: مسیر حدود دو هزار و سی کیلومتری قشم  تا ساوه را بیش از دو ماه پیاده طی کرده است.