پویش نوروزی #بهار_مهربانی

 

 

اسامی برگزیدگان پویش نوروزی #بهار_مهربانی 
 
۱- حسین رحمانیان
۲- محمدرضا شهریاری
۳- جمشید گلستانفرد
۴- محمدرضا کیخا
۵- مسعود صمیمی مقدم
۶-علیرضا شهریاری
۷-کلثوم رحمانیان
۸-فاطمه اشترک
۹-مجتبی صدیقی
۱۰-فاطمه نایب پور