جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

پروژه دوبانده شدن محور اراک خمین به بهره برداری کامل می رسد - نمایش محتوای خبر

 

 

پروژه دوبانده شدن محور اراک خمین به بهره برداری کامل می رسد

پروژه دوبانده شدن محور اراک خمین به بهره برداری کامل می رسد

پروژه دوبانده شدن محور اراک خمین به بهره برداری کامل می رسد

پروژه دوبانده شدن محور اراک خمین بزودی همزمان با سفر هیات دولت به استان به بهره برداری کامل می رسد

مدیر راه و شهرسازی استان گفت : از کل محور 61 کیلومتری اراک خمین پیش از 30 کیلومتر از سالهای قبل به بهره برداری رسیده بود که از سال گذشته تا کنون 20 کیلومتر دیگر به بهره برداری رسید و 11 کیلومتر باقی مانده در مرحله آسفالت و قبل آسفالت است که به زودی به بهره برداری می رسد

نصرالله نژاد گفت : 11 کیلومتر باقی مانده که به زودی به بهره برداری می رسد 30 دهانه پل احداث و 25هزار متر مکعب عملیات سنگی و برش کوه به اتمام رسیده و 300 تیر برق جابه جا شده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت : برای تکمیل و بهره برداری هر کیلومتر جاده به 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و جاده اراک خمین و 30 کیلومتر پایانی آن در حال بهره برداری است که برای بهره برداری آنه 450 میلیارد ریال اعتبارات نیاز بوده و تنها 40 میلیارد ریال اعبتار تخصیص داده شده است و پروژه به صورت امانی با همکاری پیمانکار احداث شده است