جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

پرندگان هفتاد قله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرندگان هفتاد قله

پرندگان هفتاد قله

 

عقاب طلایی بومی هفتاد قله است. 75 تا 88 سانتی متر است. نر و ماده اش همشکلند و در سراسر سال با هم زندگی می کنند.

عقاب طلایی از جوندگان پرندگان و پستانداران تغذیه می کند.

جغد کوچک بومی این منطقه و شب شکار است

صار از پرندگان بومی 70 قله است که بسیار پرجمعیت است.

تیهو پرنده ای سریع و چابک است که قدرت استتتار خوبی دارد و می تواند با سرعت خیلی زیاد میان بوته ها و درون تپه ماهورها بدود

سنگ چشم سرحنایی 3 تا 5 تخم میگذارد 18 سانتی متر طول دارد و نر و ماده

اش هم شکل است.

سنگ چشم ها شکارچی ماهر حشراتند و به پرندگان سلاخ مشهورند.

کلمات کلیدی: هفتاد قله ، عقاب، صار، تیهو، چغد، سرحنایی، سنگ چشم، شکار

Birds

Golden Eagle is a native member of Haftad Gholleh. it's.75 to 88 cm. .Both his male and female forms alike and live together all year.

Golden Eagle feeds on rodents , birds and mammals .

Night hunting is a small owl native to the region .

Sar is native birds which is very densely populated in Haftad Gholleh.

Tihoo is Fast and agile and a bird that can camouflage itself well to And can very quickly run through the bushes and into the foothills.

Sarhanayy Shrike lays 3 to 5 eggs, 18 cm in length And both his male and female forms alike .

Shrikes been orion insects and are known to butcher bird .