رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

پرنده شاه باز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرنده شاه باز

 


شاه باز 72 تا 83 سانتي متر طول دارد، پرنده ي بالغ تركيب پر و بال تيره اي دارد پس گردن آن زرد مايل به سفيد است بالاي دمش كمرنگ و شانه هايش سفيد است شاه باز سنگين جثه آرام و كند حركت است.

کلمات کلیدی: پرنده - شاه باز - جثه - بال – دم


King falcon
King falcon has 72-83 cm length; the mature bird has dark wing and feathers, and back of their head is white like yellow. Over their tails are faint-color and their shoulder is white. King falcon has heavy body and whir slow and bland.
Key word:

bird- King falcon - heavy body- tail