جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

پرفسور سید محمود حسابی - نمایش محتوای صدا

 

 

پرفسور سید محمود حسابی

پرفسور سید محمود حسابی

 

پرفسور سید محمود حسابی


 

پروفسور سید محمود حسابی‌، در سال‌ 1281 (ه.ش)، از پدر و مادری‌ تفرشی‌، در تهران‌ زاده‌ شدند. در سال‌ 1927 (م)، در سن‌ بیست‌ و پنج‌ سالگی، دانش‏نامه‌ دكترای‌ فیزیك‌ خود را با ارایه‌ رساله یی، با عنوان «حساسیت‌ سلول‏های ‌فتو الكتریك»، با درجه‌ عالی‌، از دانشگاه سوربن دریافت‌ كردند.

استاد، با شعر و موسیقی‌ سنتی‌ ایران‌، و موسیقی‌ كلاسیك‌ غرب‌، به‌ خوبی‌ آشنایی‌ داشتند، و قرآن را از حفظ می خواند.

بسیاری از اقدامات علمی دکتر حسابی برای اولین بار در ایران انجام می شد و از این نظر او یکی از نابغه علمی ایران و جهان محسوب می شود. پروفسور سید محمود حسابی نظریه بی نهایت بودن ذره را برای اولین بار در فیزیک مطرح و ثابت کرد.

کلیدواژه ها:

سید محمود حسابی، دکتر حسابی، دانشگاه سوربن، نظریه بی نهایت بودن ذره

Kay words:

Professor Seyyed Mahmoud Hesabi, Dr. Hesabi, Sorbon University, Theory of infinite particle