جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

پدر نجوم آماتوری ایران بر تقویت و اهمیت علم ستاره شناسی و نجوم تاکید کرد. - نمایش محتوای خبر

 

 

پدر نجوم آماتوری ایران بر تقویت و اهمیت علم ستاره شناسی و نجوم تاکید کرد.

پدر نجوم آماتوری ایران بر تقویت و اهمیت علم ستاره شناسی و نجوم تاکید کرد.

پدر نجوم آماتوری ایران بر تقویت و اهمیت علم ستاره شناسی و نجوم تاکید کرد.

پدر نجوم آماتوری ایران، بر تقویت و اهمیت علم ستاره شناسی و نجوم تاکید کرد

احمد دالکی در جشنواره نجوم مهرگان استان مرکزی در دانشگاه علم و صنعت اراک افزود: مناسبات زندگی بشر برمبنای نظم و تعالی در محیط پیرامونی است و یکی از علوم مهم، نجوم و ستاره شناسی است.

وی بیان کرد: کره زمین با وجود تمام آلودگی های زیست محیطی بهترین آب و هوا را در منظومه شمسی دارد.

پدر نجوم آماتوری ایران ادامه داد: مریخ، کره آینده است و انسان عزم خود را به کار گرفته که به مریخ برود.

دالکی اظهار کرد: از برنامه های بشر این بود که در دهه 2030 تا 2040 انسان به مریخ برود و در سال های گذشته در آمریکا دستور داده شده بود که در سال 1960 یک آمریکایی باید به کرده ماه برود.
وی عنوان کرد: در سال 1969 اولین فضا نورد به کره ماه رفت و این سفر تا 1972 ادامه یافت و در این مدت 382 کیلوگرم سنگ و خاک از کره ماه به زمین وارد شده است.

پدر نجوم آماتوری ایران افزود: تاکنون 40 سفینه به سمت مریخ رفته که از این تعداد یک سوم موفق و دو سوم آن ناموفق بوده است.

دالکی گفت: قطر کره مریخ نصف قطر زمین و 6791 کیلومتر و جرم آن یک صدم زمین و دارای 2 قمر است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران نیز در این جشنواره گفت: هلال ماه به سه قسمت جوان، میان سن و پیر تقسیم می شود.

مسعود عتیقی افزود: هلال جوان زیر 20 ساعت، میان سن 20 تا 24 ساعت و پیر 24 ساعت به بالا است.

وی بیان کرد: بحث پرورش از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و باید مقدم بر آموزش باشد زیرا اگر این مهم به خوبی صورت گیرد آموزش به طور قطع جواب خواهد داد.

عضو کمیته راهبردی انجمن نجوم آماتوری ایران در این جشنواه گفت: ماه و زمین یک سیستم 2 تایی تشکیل می دهند که به دور خورشید در حال گردشند.

امیر فراقی وایقان افزود: ماه یک کره خاکی است که دارای پوسته، گوشته و هسته است.

وی بیان کرد: ماه سیاره ای خشک و بدون هوا است و در آن فعالیت های فرسایش بسیار ضعیف است.

عضو کمیته راهبردی انجمن نجوم آماتوری ایران ادامه داد: عمده مطالعات زمین شناسی ماه مربوط به نتایج حاصله از پروژه آپولو و داده های به دست آمده از سنجش از دور ماه است.

در پایان جشنواره نجوم مهرگان از پنج مقاله برتر این جشنواره با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد