جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی اراک

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی اراک

پایان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی اراک

دیدار نهایی جشنواره مدارس هاکی  منطقه 1 برگزارو تیمهای مرکزی و قم  دردو  بخش سالنی و مینی مقام اول را کسب کردند

در آخرین روز از برگزاری جشنواره هاکی پسران منطقه 1، 5 دیدار برگزار شد و در پایان در بخش مینی تیمهای  قم  کرمانشاه و ایلام به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش سالنی نیز تیم های مرکزی ، قم و کرمانشاه به ترتیب اول تا سوم شدند.