رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ولی الله خان سالی استاد مسگری - نمایش محتوای صدا

 

 

ولی الله خان سالی استاد مسگری

ولی الله خان سالی استاد مسگری

 

ولی الله خان سالی استاد مسگری

 


 

 

نسل مسگرها همزمان با بنا نهادن شهر اراک از کاشان به اراک آمدند و این حرفه به حدی رشد کرد که بعد از یک نسل به تمام شهرهای ایران حتی کاشان نیز صنایع دستی را صادر کرد. خانواده سالی حدود صد سال تولیدکننده بلامنازع مس در شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران بودند. چرا که هنرمندان این هنر سنگین، تماما جوان بودند. مسگرهای اراکی به شهرهای اطراف می رفتند، با اندوختن فنون جدید با تجربه تر می شدند و بدین ترتیب به غنای این هنر افزودند .

مرتضی سالی، فرزند ولی ا… متولد ۱۳۴۴، اهل اراک، و از عاشقان این هنر اصیل است. بعد از سالهای شکوفایی که این حرفه از رونق افتاد، مرتضی پدرش را وادار به فعالیت دوباره کرد و این حرفه را به کمال از پدر آموخت.

پدر روزی ده عدد «پی دان» می ساخت و و مرتضی هر ده عدد را می فروخت. تا اینکه کم کم بازارمان رونق گرفت، کارهای قوی تری انجام دادند و امروز کارهای آنها در تمام نقاط ایران و جهان دیده می شود .

در بازار تاریخی اراک، بخشی به نام بازار مسگرها وجود داشته که همیشه صدای کار با مس از آن بلند بود. پیشکسوتان و بزرگان هنر مسگری در استان مرکزی علاوه بر استاد ولی ا… سالی، علی اکبر قربانی، استاد غلامحسین اخوان و مراد اسدی هستند که در این راه سخت کوشیدند.

و اکنون اراک بعد از اصفهان، زنجان، تهران و کرمان بزرگترین تولیدکننده صنایع مس در ایران است.

کلیدواژه:

ولی الله خان سالی، بازار مسگرها، بازار تاریخی اراک، علی اکبر قربانی، غلامحسین اخوان، مراد اسدی، مرتضی سالی


Kay words:

Vali o Allah Khan Sali, Market of Cupersmits, Historical Market of Arak