رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

وقت سحر - نمایش محتوای صدا

 

 

وقت سحر

  

   
 
  

وقت سحر 

 
   

عنوان نمایشی است که از یک داستان کوتاه و جالب اقتباس شده است.

در این داستانک، شیطان تلاش می کند که پیرمردی عابد را از نماز صبح در اول وقت باز دارد، شیطان دو بار پیرمرد را در چاله ای که بر سر راه او قرار داده می اندازد، اما هربار پیرمرد بی توجه به مشکلاتی که برایش پیش آمده به راهش ادامه می دهد و از نماز اول وقت غافل نمی‏شود. و خداوند به خاطر صبر و استقامت پیرمرد اجر فراوانی به او و خانواده‏اش عنایت می کند و شیطان که از این وضعیت ناراحت است برای این که از الطاف بیشتر خدا به او و اطرافیانش جلوگیری کند، به او کمک می کند که زودتر به مسجد برسد و نمازش را بخواند .

نتیجه اخلاقی این داستان با شما!

کلمات کلیدی: وقت سحر، پیرمرد عابد. نماز صبح، شیطان