سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

وضعیت کیفیت هوا سالم است - نمایش محتوای خبر

 

 

وضعیت کیفیت هوا سالم است

وضعیت کیفیت هوا سالم است

وضعیت کیفیت هوا سالم است

مرکز پایش کیفیت هوای اراک، هوا را سالم اعلام کرد.

شاخص کیفیت هواروز گذشته 68 میکروگرم بر متر مکعب وکیفیت هوا سالم بوده آلاینده مسؤل ذرات کمتر از دو ونیم میکرون میباشد. میزان این آلاینده در7صبح امروز یکشنبه 10 بهمن، 14 میکروگرم و پایینتراز استاندارد میباشد.