جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

ورود تانکهای سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم - نمایش محتوای خبر

 

 

ورود تانکهای سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم

 

ورود تانکهای سپاه پاسداران به منطقه عملیاتی رزمایش پیامبر اعظم