جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار - نمایش محتوای خبر

 

 

واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار

واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار

واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار

یارانه نقدی خردادماه که همچون ماههای قبل، به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان است ساعت 24 چهارشنبه 26 خرداد به حساب سرپرست های خانوار واریزمی شود.

 یارانه ها صبح روز پنج شنبه 27 خرداد قابل برداشت خواهد بود.