جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

هوای آلوده اراک در وضعیت هشدار؛ در هفت روز متوالی - نمایش محتوای خبر

 

 

هوای آلوده اراک در وضعیت هشدار؛ در هفت روز متوالی

هوای آلوده اراک در وضعیت هشدار؛ در هفت روز متوالی

هوای آلوده اراک در وضعیت هشدار؛ در هفت روز متوالی

هوای کلانشهر اراک برای هفتمین روز متوالی در وضعیت هشدار قرار گرفت .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: غلظت ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوای اراک به سی و شش میکروگرم بر متر مکعب رسید که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جمعیتی است.

ابراهیمی کارنامی افزود: میانگین غلظت این آلاینده در بیست و چهار ساعت اخیر نیز چهل و دو میکروگرم بر متر مکعب بود.

شاخص سنجش استاندارد زیست محیطی ذرات معلق با قطر کمتر از دو و نیم میکرون سی و پنج میکروگرم بر متر مکعب است.

ابراهیمی کارنامی افزود: تداوم روزهای آلاینده با منشاء گرد و غبار به ویژه با قطر کمتر از دو و نیم میکرون در اراک زنگ خطری برای سلامتی است چرا که این آلاینده تا عمیق ترین بخش دستگاه تنفسی نفوذ می کند و در دراز مدت معضلات و عوارض جدی در بحث سلامت به همراه دارد.

مردم اراک امسال شصت و هشت روز را در هوای ناسالم نفس کشیدند .

روزهای آلوده هوا پارسال سی و هفت روز بود .