جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

هوای اراک در زمره آلوده‌ترین کلان‌شهرهای ایران قرار دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

هوای اراک در زمره آلوده‌ترین کلان‌شهرهای ایران قرار دارد

هوای اراک در زمره آلوده‌ترین کلان‌شهرهای ایران قرار دارد

هوای اراک در زمره آلوده‌ترین کلان‌شهرهای ایران قرار دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: ‌هوای اراک در زمره آلوده ترین کلان شهرهای ایران قرار دارد که عواملی همچون رشد جمعیت و به پیرو آن افزایش خودرو و ‌روند صنعتی شدن و ساخت کارخانه‌های گوناگون سبب شده‌ است.

رقیه یادگاری  در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک با موضوع استفاده از کنارگذر شمالی اراک اظهار داشت: در راستای استفاده از کنار گذر شمالی کلانشهر اراک باید تدبیری اندیشیده شود که البته به روانسازی ترافیک این کلانشهر کمک بزرگی می‌کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وسائل نقلیه سنگین نباید در سطح شهر تردد داشته باشند چراکه این موضوع خود از عوامل ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر اراک به شمار می‌رود.

یادگاری تصریح کرد: البته تردد برخی از ماشین‌های سبک در شهر به لحاظ کمبود مراکز تاریخی و جاذبه‌ گردشگری سبب جذب گردشگران عبوری می‌شود و برای اراک مضر نیست و اجبار نکردن این امر به سود شهر اراک هم هست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به آلودگی هوای اراک گفت: اکثر صنایعی که درمحدوده شهر اراک مستقر هستند، به نوعی به افزایش آلودگی هوای شهر می‌افزایند به‌علاوه روندفعالیتهای شهری وتبدیل باغات و مزارع به کارخانجات و فضاهای شهری و مسکونی و نزدیک شدن منازل مسکونی به کارخانجات وافزایش تعداد و نوع و مقدار آلودگی‌ها در محیط زندگی مردم این شهر راکه در قدیم قطب کشاورزی و باغستانی بوده به شهری با آلودگی هوای بالا تبدیل کرده است.

یادگاری بیان کرد: هوای اراک در زمره آلوده ترین کلان شهرهای ایران قرار دارد که عواملی همچون رشد جمعیت و به پیرو آن افزایش خودرو و همچنین افزایش روند صنعتی شدن و ساخت کارخانه‌های گوناگون سبب شده‌است این شهر جزو یکی از 8کلانشهر آلوده کشور به حساب آید.

وی ادامه داد: ورود حجم زیادی از آلودگی‌ها به این شهر نشان می‌دهد که درصد بالایی از آلودگی در شهری با وسعت کم متمرکز شده‌است