همه می آییم

 

فردا همه می آییم تا تماشایی‌ترین روز تاریخ انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان بکشانیم

 

 

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __