همه می آییم ...

 

 

22 بهمن 1397 سند افتخار و برگ زرین دیگری در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی ایران است. مردم ایران امروز چشم جهانیان را خیره خواهند کرد و نشان خواهند داد توطئه های همیشگی دشمنان تأثیری در اراده استوار ملت ایران ندارد.

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __