جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

همه مکلفند

همه مکلفند


Loading the player...

دانلود

گزیده ای کوتاه از سخنان امام خمینی (ره) در مورد انتخابات با موضوع همه مکلفند