جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

همدلی و همراهی مجمع نمایندگان زمینه ساز توسعه استان - نمایش محتوای خبر

 

 

همدلی و همراهی مجمع نمایندگان زمینه ساز توسعه استان

همدلی و همراهی مجمع نمایندگان زمینه ساز توسعه استان

همدلی و همراهی مجمع نمایندگان زمینه ساز توسعه استان

رییس مجمع نمایندگان در پایان نشست دو روزه با دستگاههای اجرایی به منظور بررسی و حل مهمترین مشکلات استان گفت: پیشنهادهای این نشست ها در تصمیم گیری های کلان و استانی در برنامه

ششم و همچنین سفر هیات دولت به استان می نواند موثر باشد.

حسینی افزود: بیشترین مشکلات دستگاهها در حوزه اعتبارات بود و مقرر شد که کارگروهی برای مصوبات سفر تشکیل شود.

فیلی، معاون امور عمرانی استاندار مرکزی هم گفت: برگزاری این جلسات در تکمیل طرح های نیمه تمام و رونق همه جانبه استان موثر است.

یادگاری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: همدلی و همراهی مجمع نمایندگان و مسئولین استان در رسیدن به یک نقطه نظر مشترک زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان است.