جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی در سالن کوثر مصطفی خمینی اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی در سالن کوثر مصطفی خمینی اراک

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی در سالن کوثر مصطفی خمینی اراک

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی در سالن کوثر مصطفی خمینی اراک

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی باحضور جمعی از دانش آموزان بسیجی در سالن کوثر شهرک مصطفی خمینی اراک برگزار شد.

دراین مراسم رضایی فرمانده سپاه ناحیه اراک به جنگ سخت و جنگ نرم دشمنان درکشور اشاره کرد و گفت : جنگ سخت که همانطور از اسمش پیداست رو در رو بود مبارزه با دشمن مقابل است و نمونه کاملش 8 سال جنگ تحمیلی بود.

فرمانده سپاه اراک به جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود : جنگی که اسمش جنگ نرم است دارای ابعاد موثری است که ما به سادگی نمی توانیم بفهمیم که دشمن هدف از حرکات مختلف خودچیست و چه کسانی می توانند جنگ نرم دشمن و رفتارهای مختلف آن را کشف کنند. که دارای بصیرت ، شجاعت ، پارسائی ، پاکدامنی ، داشتن اعتماد به نفس ازمشخصات افسران و سربازان جنگ نرم است.

دشمن امروز با شکست خوردن در جنگ سخت وارد جنگ نرم شده است و نا امید کردن جوانان پشت به نظام بی انگیزه کردن جوانان ، بدبین کردن مردم ، بی تحرکی جوانان ، اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی ، از مهمترین برنامه های جنگ نرم دشمن دربین جوانان و مردم است.

رضایی خاطرنشانکرد : افراد مطلع و با بصیرت باید با روشنگری در بین جوانان آنها را از توطئه های مختلف دشمن در جنگ نرم مطلع کنند تا جوانان ما فریب این عومفریبی دشمن را نخورند و آب در آسیاب دشمن نریزند.

وی خطاب به جوانان و بسیجیان گفت : انشاء الله به یاری خداوند با شرکت گسترده در راهپیمایی 13 آبان مشت محکمی بر دهان تمام دشمنان نظام و انقلاب خواهیم زد.

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی در سالن کوثر مصطفی خمینی اراک

همایش گرامیداشت بسیج دانش آموزی باحضور جمعی از دانش آموزان بسیجی در سالن کوثر شهرک مصطفی خمینی اراک برگزار شد.

دراین مراسم رضایی فرمانده سپاه ناحیه اراک به جنگ سخت و جنگ نرم دشمنان درکشور اشاره کرد و گفت : جنگ سخت که همانطور از اسمش پیداست رو در رو بود مبارزه با دشمن مقابل است و نمونه کاملش 8 سال جنگ تحمیلی بود.

فرمانده سپاه اراک به جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود : جنگی که اسمش جنگ نرم است دارای ابعاد موثری است که ما به سادگی نمی توانیم بفهمیم که دشمن هدف از حرکات مختلف خودچیست و چه کسانی می توانند جنگ نرم دشمن و رفتارهای مختلف آن را کشف کنند. که دارای بصیرت ، شجاعت ، پارسائی ، پاکدامنی ، داشتن اعتماد به نفس ازمشخصات افسران و سربازان جنگ نرم است.

دشمن امروز با شکست خوردن در جنگ سخت وارد جنگ نرم شده است و نا امید کردن جوانان پشت به نظام بی انگیزه کردن جوانان ، بدبین کردن مردم ، بی تحرکی جوانان ، اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی ، از مهمترین برنامه های جنگ نرم دشمن دربین جوانان و مردم است.

رضایی خاطرنشانکرد : افراد مطلع و با بصیرت باید با روشنگری در بین جوانان آنها را از توطئه های مختلف دشمن در جنگ نرم مطلع کنند تا جوانان ما فریب این عومفریبی دشمن را نخورند و آب در آسیاب دشمن نریزند.

وی خطاب به جوانان و بسیجیان گفت : انشاء الله به یاری خداوند با شرکت گسترده در راهپیمایی 13 آبان مشت محکمی بر دهان تمام دشمنان نظام و انقلاب خواهیم زد.