سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

همایش زندگی هدفمند در اراک برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش زندگی هدفمند در اراک برگزار شد

همایش زندگی هدفمند در اراک برگزار شد

همایش زندگی هدفمند در اراک برگزار شد

همایش زندگی هدفمند با حضور جمعی از خانواده ها با هدف ارایه راهکارهای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی در فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد

شاهین فرهنگ افزود: زندگی روزمره و بدون هدف انجام موثری ندارد و متاسفانه 95 درصد مردم کره زمین در زندگی هدف ندارند.

وی اظهار کرد: فقدان هدف در زندگی باعث شده تا اکثر مردم در زندگی به طرف جلو حرکت نکنند و منتظر می مانند تا پرونده زندگی آنان بسته شود.

وی گفت: در زندگی سه اصل مهم شامل مقصد، آرزو و هدف وجود دارد تا با کمک آن ها به موفقیت رسید که همواره این سه موضوع مهم اشتباه گرفته می شود.

فرهنگ گفت: مقصد به خودی خود دست یافتنی نیست و برای رسیدن به آن برداشت صحیح، نخستین گام حرکت است.

فرهنگ افزود: آرزو تیرهایی است که انسان ها در کمان می گذارند اما آن را رها نمی کنند و باید بر رفع این معضل تمرکز کرد.

وی با یادآوری اینکه، آحاد مردم هدف را با آرزو اشتباه می کنند، گفت: هدف خواسته ای است دقیق و روشن که به محض اعلام و بارها پس از آن، ذهن را درگیر می کند تا احتمال رسیدن به خواسته را بیشتر کند.

فرهنگ افزود: روشن و دقیق بودن هدف زندگی، اصل مهمی است که با گذر روزانه به فراموشی سپرده شده اینکه چه چیز و چه زمانی آن را طلب کنیم بسیار مهم است.

مدرس علم موفقیت گفت: افرادی که از شرایط فعلی خود راضی هستند، متوقف باقی می مانند و هرگز به اهداف بزرگ فکر نمی کنند.


فرهنگ افزود: دوگروه از مردم در تعیین هدف اشتباه می کنند که شامل انسان های پول پرست و دیگری دنیاگریز و یا دنیا ستیز هستند.

وی، داشتن اهداف مادی و معنوی در زندگی را یادآور شد و گفت: اگر کوچک فکر کنیم بزرگی کسب نخواهیم کرد انسانه ایی موفق هستند که قله ای برای فتح کردن در زندگی خود تصور کرده باشند.

استاد دانشگاه ادامه داد: 80 درصد موانع زندگی برای رسیدن به موفقیت، درونی است و فقط 20 درصد مربوط به پیرامون می شود که فرد با تدبیر مناسب می تواند موفقیت را کسب کند.

وی گفت: انسان هایی موفق هستند که بیشتر از سایر افراد ناموفق شکست می خورند و انسان های موفق و ناموفق هردو زمین می خورند اما ناموفق ها زمین گیر می شوند و افراد موفق بلند می شوند