رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

همایش دهیاران بخشداری مرکزی شهرستان خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش دهیاران بخشداری مرکزی شهرستان خنداب

همایش دهیاران بخشداری مرکزی شهرستان خنداب

همایش دهیاران بخشداری مرکزی شهرستان خنداب

 

مردانی بخشدار مرکزی شهرستان خنداب در همایش دهیاران این بخش با تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه دهیاران با ماموران سرشماری گفت: برخورداری از آمار صحیبح و دقیق موجب برنامه ریزی هدفمند و کاربردی شده که یکی از اهداف سرشماری نفوس و مسکن برخورداری از این مهم است.

وی ادامه داد: دهیاران مردم را برای حضور ماموران سرشماری مقابل درب منازل آگاه کرده و مدارک را آماده کنند تا به سوال های آنان پاسخ دهند تا هر چه بهتر سرشماری برگزار شود.