جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

همایش بصیرت افزایی دانش آموزان - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش بصیرت افزایی دانش آموزان

همایش بصیرت افزایی دانش آموزان

همایش بصیرت افزایی دانش آموزان

 

همایش بصیرت افزایی دانش آموزان در نوبران برگزارشد.

در این همایش بر ضرورت هوشیاری وبیداری همه خصوصا دانش آموزان تاکید شد.