جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش آموزشی عفاف و حجاب کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش آموزشی عفاف و حجاب کمیجان

همایش آموزشی عفاف و حجاب کمیجان

همایش آموزشی عفاف و حجاب کمیجان

در همایش آموزشی عفاف و حجاب با حضور 70 نفر از دختران زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی کمیجان از بانوان نمونه ی فرهنگی قدردانی شد.

این همایش با هدف آشنائی هرچه بیشتر بانوان با تاثیرات عفاف و حجاب در تحکیم خانواده و جامعه و ترویج عفاف و حجاب برگزار شد.

 در این مراسم از چند تن از بانوان نمونه فرهنگی تقدیر شد