جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

همایش اشنایی با شیوه های نوین اموزشی دلیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش اشنایی با شیوه های نوین اموزشی دلیجان

همایش اشنایی با شیوه های نوین اموزشی دلیجان

همایش اشنایی با شیوه های نوین اموزشی دلیجان

 

همایش اشنایی با شیوه های نوین اموزشی وهوشمند سازی مدارس در دلیجان برگزار شد.

در این همایش کارشناس  شیوه های نوین اموزشی گفت: در مدارس هوشمند معلم زمان بیشتری برای به روز کردن خود و رسیدگی به تک تک دانش آموزان در اختیار دارد.