رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

هفت روز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

هفت روز

 


 

هفت روز

 

این برنامه روزهای جمعه ساعت 16:45 از سیمای شبکه آفتاب استان مرکزی پخش می شود.

این برنامه با هدف انعکاس و تحلیل اخبار و رویدادهای هفتگی استان گزیده مهمترین خبرهای استان در طول هفته را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

شایان ذکر است برنامه هفت روز تا پایان سال 89 از شبکه صدای آفتاب پخش می شود.

 

عوامل تهیه:

تهیه کننده و نویسنده: سید احمد طباطبایی

گوینده نریشن: مولود نظری، محمد رضیعی فیجانی

کارگردان: سید احمد طباطبایی

تدوین: مهدی ادیب

 

 
اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __