رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

هشتم محرم (حضرت علی اکبر ع) - نمایش محتوای صدا

 

 

هشتم محرم (حضرت علی اکبر ع)

هشتم محرم (حضرت علی اکبر ع)

 

هشتم محرم (حضرت علی اکبر ع)


اولين پسر حسين، به دنيا آمد؛ يازدهم ماه شعبان ؛ ماه پيامبر(ص).شايد به همين خاطر اين قدر شبيه پيامبر(ص)بود.بچه را گذاشتند توي دامان پدربزرگش، علي(ع).پرسيد اسمش را چه گذاشتيد؟ حسين(ع)سرش را انداخت پايين و گفت اگر هزار پسر داشته باشم، اسم همه را علي مي گذارم.

« علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب »، در اوایل خلافت عثمان بن عفان به دنیا آمد. علی اکبر، در گفتار و وجاهت و تناسب اندام و خلق و خوی همانند جدش رسول خدا بوده است.

علی اکبر در روز عاشورا پس از آن که از پدرش اجازه مبارزه گرفت، به سپاه کوفه حمله کرد، و چنین رجز خواند. روایت شده است که آن بزرگوار با این که تشنه بود، 120 نفر را کشت.

دشمن از کثرت کشته شدگان به خروش آمده بود. لشگریان عمر بن سعد از کشتن علی بن الحسین پرهیز می کردند، ولی « مرة بن منقذ عبدی » که از دلاوری های او به تنگ آمده بود، گفت: گناه همه عرب بر گردن من اگر این جوان بر من بگذرد و من داغ او را بر دل پدرش ننشانم!

کلید واژه ها:

هشتم محرم، حضرت علی اکبر علیه السلام، امام حسین علیه السلام،


Kay words:

Moharram 8, Hazrat Ali Akbar, Imam Hosin