جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

نگارگری در استان مرکزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نگارگری در استان مرکزی

   
 

 

 

{flv}negargari{/flv}

 

 

 نگار گری ایرانی به عنوان هنری برگرفته از مفاهیمی چون تعالی روح و رسیدن به عالم معنا و جاودانگی با نگرش حقیقت گرا و هنر قدسی در سراسر دنیا شناخته شده است.

نگار (نگریدن و نگاشتن) در فرهنگ ما با معانی متعددی چون نقش و نقاشی به کار رفته است.در حقیقت نگارگری مفهوم عام دارد و روش ها و سبک های گوناگون نقاشی ایرانی را شامل می شود.چه آنها که در کتاب و نسخه های خطی صورت گرفته شامل: تذهیب، تشعیر، حاشیه سازی، جدول کشی، گل و مرغ و چه آنها که بر دیوار بناها و بوم های دیگر انجام شده است. در واقع هنرمند نگارگر آنچه را که در پرده خیال دیده است به تصویر می کشد و در این راه با چنگ انداختن به ریسمان الهی و بهره گیری از تعالیم اسلامی به خلق اثر هنری ایرانی و اسلامی می پردازد.

اگر شعر حافظ برای جهانیان نیاز به ترجمه دارد، نگارگری، تذهیب و تشعیر، نقش و رنگشان احتیاج به هیچ گونه تفسیر و ترجمه ای ندارد.

دیده ای خواهم که باشد شه شناس                    تا شناسد شاه را در هر لباس.

                                                                                                              "حضرت مولانا"